Đề thi kiểm tra kiến thức môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi kiểm tra kiến thức môn Toán lớp 12 trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên là đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm thi trong 90 phút. Kiến thức của đề thi như: đồ thị không cớ tiện cận ngang, tính đạo hàm, không gian hệ tọa độ... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 5 trang của đề thi, mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé.

ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn toán Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Đề thi gồm 6 trang

Câu 1: Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?
A. y =x-1x+2
B. y =x-1x2+1
C. y = x2+1x-1
D. y = 1x+1

Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số y = log2(x+1).
A. y’ = 1log2x+1     
B. y’ = 1x+1ln2     
C. y’ = ln2x+1     
D. y’ = 1x+1
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho mặt cầu có phương trình x2+y2+z2+2x-4y+2z+2=0. Tìm tâm I và bán kính R của mặt cầu
A. I(1;2;-1) và R=2.
B. I(-1;2;-1) và R=2.
C. I(-1;2;-1) và R=4.
D. I(1;2;1) và R=4.

Câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.


Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng -1.
D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 2.

Câu 5: Cho số phức z = 2-3i. Tìm modun của số phúc w=2z+(1+i)z
A. |w|=4
B. |w|=10
C. |w|=22
D. |w|=2

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap