Đề thi kiểm tra chất lượng giữa kỳ I môn Toán lớp 12 trường THPT Việt Đức Hà Nội Năm học 2016 - 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi kiểm tra chất lượng giữa kỳ I môn Toán lớp 12 trường THPT Việt Đức Hà Nội Năm học 2016 - 2017 là đề thi có 50 câu thi trong 90 theo dạng trắc nghiệm. Các kiến thức đề cập tới như: tìm tham số để phương trình có 3 nghiệm phân biệt, nghịch biến, tìm hàm số... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Câu 1: Phương trình x3+3x2-2m=0 có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:
A. m>2
B. m=2
C. 0<m<2
D. m<0

Câu 2: Hàm số y = (-mx+3)/(3 x-m) luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó khi và chỉ khi:
A. -3<m<0
B. m≠±3
C. -2<m<3
D. m<-3

Câu 3: Trong các hàm số sau hàm số nào có cực đại, cực tiểu và xct< x?
A. y= -x3-3 x2-2
B. y=- x3+9 x2+3 x+2
C. y= x3+2 x2+8 x+2
D. y= x3-9 x2-3 x+5

Câu 4: Cho khối lă ng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A, BC=b. Góc ACB = 60o. Đường thẳng BC’ tạo với mặt phẳng (AA’C’C) một góc 30o. VABC.A’B’C’ là:
A.  b3 √6
B. 3b3
C. b3 √3/3
D. b3 √3

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap