Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 môn toán 12 trường THPT Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa năm học 2016 - 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 môn toán 12 trường THPT Trương Đắc Bằng - Thanh Hóa năm học 2016 - 2017 là đề thi do trương Lương Đắc Bằng tổ chức. Đề thi có 25 câu trắc nghiệm trong 2 trang mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi khảo sát giữa kỳ 1 môn toán 12
trường THPT Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa năm học 2016 - 2017

Câu 1. Hàm số nào sau đây có đúng 2 cực trị?
A. y=-x4+3x2+1
B. y=2x3+4x2-1
C. y=x+12-x
D. y=1-2x+1

Câu 2. 

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số sau đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A. y=x+1x+2
B. y=x3-3x+1
C. y= x-1-x+2
D. y=2x4-x2-1

Câu 3. Giá trị của tham số m để hàm số y =x4+2m-1x2+m2-m có đúng 1 cực trị là:
A. m<12
B. m12
C. m>12
D. m12

Câu 4. Xét phương trình:x3+3x2=m. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Với m=4 , phương trình đã cho có 3 nghiệm.
B. Với m=2 , phương trình đã cho có 3 nghiệm.
C. Với m=-1, phương trình đã cho có 2 nghiệm.
D. Với m=5 , phương trình đã cho có 3 nghiệm.

Câu 5. Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?
A. y=x4-x2+2
B. y=x3-3x
C. y=3x-1x
D. y=2x3-x2+7x-1

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap