Đề thi giữa học kỳ I môn toán trường Chu Văn An - Năm học 2016 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi giữa học kỳ I môn toán trường Chu Văn An - Năm học 2016 - 2017 là đề thi có 50 cau hỏi trắc nghiệm liên quan đến các vấn đề như: hàm số đồng biến, giá trị nhỏ nhất của hàm số, thể tích của hình chóp... các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 5 trang của đề thi, mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi giữa học kỳ I môn toán trường Chu Văn An - Năm học 2016 2017

Câu 1: Hàm số y=x33+(m+1)x2+(2m+1)x+2 đồng biến trên R khi và chỉ khi:
A. 0m1
B. m>1m<0
C. 0<m<1.
D. m1m0

Câu 2: Hàm số y=x+mx+1 đồng biến từng khoảng xác định khi và chỉ khi::
A. m>1
B. m1
C. m=1
D. m<1

Câu 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x2+1+1 trên R: 
A. 1
B. 0
C. 2
D. -

Câu 4: CHo khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a2. Tính thể tích khói chop S.BCD.
A. a322
B. a326
C. a323a323
D. a324

Câu 5: Hàm số nào sau đây đạt giá trị lớn nhất:
A. y=x3-3x
B. y=-2x4+x2+1
C. y=1x
D. y=2x+x2+1

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap