Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2016, ngày thi 1/7/2016. Mời các bạn tham khảo

Câu I (1,0 điểm)
1. Cho số phức z = 1+2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức w=2z+.
2. Cho log2x=√2. Tính giá trị của biểu thức A.

Câu II (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y=-x4+2x2.

Câu V (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ cho ba điểm và Viết phương trình mặt phẳng đi qua Oxyz, A(3;2; 2), − B(1;0;1) C(2; 1;3). − A và vuông góc với đường thẳng BC. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng BC.

Câu VI (1,0 điểm)
1. Giải phương trình 2sin2x+7sinx-4=0
2. Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi một số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn liên tiếp 3 nút khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút đó theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng và có tổng bằng 10. Học sinh B không biết quy tắc mở cửa trên, đã nhấn ngẫu nhiên liên tiếp 3 nút khác nhau trên bảng điều khiển. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó.

Câu VII (1,0 điểm). Cho lăng trụ ABC A' B' C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AC a = 2 . Hình chiếu vuông góc của A' trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AC, đường thẳng A'B tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 45o . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC A' B' C' và chứng minh A'B vuông góc với B ' . C

Câu VIII (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính BD. Gọi M , N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BC BD , và P là giao điểm của hai đường thẳng MN AC , . Biết đường thẳng AC có phương trình x-y-1=0, M(0;4), N(2;2) và hoành độ điểm A nhỏ hơn 2. Tìm tọa độ các điểm P A, và B.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap