Đề kiểm tra môn Toán lớp 12 giữa kỳ I trường THPT Lương Thế Vinh năm học 2016 - 2017   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề kiểm tra môn Toán lớp 12 giữa kỳ I trường THPT Lương Thế Vinh năm học 2016 - 2017 gồm 50 câu trắc nghiệm thi trong 90 phút. Kiến thức đề cập như: phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số, đạo hàm của hàm số, cực trị của hàm số... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 5 trang của đề thi, các bạn tải đầy đủ đề thi về tha khảo nhé.

Câu 1: Phương trình liếp tuyến của đồ thị hàm số y=x3-3x+2 tại điểm M(2;4) là: 
A. y=9x-14
B. y=-9x-2
C. y=9x-8
D. y=-9x+14

Câu 2: Tìm đạo hàm của hàm số y=lnx+x2+1.
A. 1xx2+1
B.  1x2+1
C. 1x+x2+1
D. 1x+x2+1

Câu 3: Cho hàm số y = f(x) xác định có đạo hàm trên  và f'(x)=x3(x+1)2(x-1). Hỏi hàm số của bai nhiểm cực trị 
A. 2
B. 0
C. 3
D. 1

Câu 4: Hàm số y=x4+2x2+3 có bao nhiêu đểm cực trị
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

Câu 5: Tập xác định của hàm số y=log2-x2+4x-3 là: 
A. D=
B. D=(4;+)
C. D=(1;3)
D. D=(-;1)

y=x4+2x2+3

y'=1xx2+1

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap