Đề kiểm tra định kỳ môn toán 12 phục vụ cho ôn thi THPT quốc gia 2017 Sở GD-ĐT Hồ Chí Minh  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề kiểm tra định kỳ môn toán 12 phục vụ cho ôn thi THPT quốc gia 2017 Sở GD-ĐT Hồ Chí Minh có 50 câu hỏi trắc nghiệm thời gian làm bài 90 phút. Các vấn đề liên quan như: tìm khoảng nghịch biến của hàm số, tìm hàm số đồng biến trên tập xác định... các bạn xem trực tuyến 12 trong 7 trang của đề thi mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé.

Đề kiểm tra định kỳ môn toán 12
Phục vụ cho ôn thi THPT quốc gia 2017
Sở GD-ĐT Hồ Chí Minh

Câu 1: Tìm tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số y=x3+3x2-9x+4
A. (0;1)
B. (-2;0)
C. (-3;1)
D. (-3;+)

Câu 2: hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?
A.y=x4-x2
B. -x3+x2-5x+4
C. y=x3+x2+7x-1
D. y=2x+1x+1

Câu 3: Số giao điểm của đồ thjị hàm số y=(x-3)(x2+x+4) với trục hoành là
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 4: Trong các hàm số sau đây. Hàm số nào không có cực trị
A. y=x4+x2
B. y=x2+2x+2x+1
C. y=x3-3x+1
D. y=x-2x-1

Câu 5: Hàm số y=-x4+2x2+1 có bao nhiêu cực trị?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 6: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=x1-x2
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 7: Cho hàm số y=x3-3x+5 có đồ thị là (C). Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị (C) nằm trên đường thẳng song song với trục hoành
B. Tiếp tuyến cuả đồ thị (C) có hệ số nhỏ nhất bằng -3
C. Hàm số không tồn tài giá trị lớn nhất trên tập xác định của nó
D. Tiếp tuyến cuả (C) tại điểm có hoành độ x=-1 vuông góc với trục tung

Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số y=4x2+2 là:
A. -5
B. 2
C. 3
D. 10

Câu 9: Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=x+11-x thuộc đường cong nào trong các đường cong sau đây? 
A. y=x4-x2+1
B. y=x3-2x2
C. y=x3+cosπx-2
D. y=x2

Câu 10: Goji M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x3-9x2+24x-68 trên đoạn [-1;4] Khi đó, giá trị của M - m là 
A. 54
B. 102
C. 50
D.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap