Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 lần thứ 2 trường THPT Hoàng Hóa 4 - năm học 2014 - 2015  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 lần thứ 2 trường THPT Hoàng Hóa 4 - năm học 2014 - 2015 có 10 câu. Kiến thức của đề thi bao gồm cả giải tích và hình học như khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình lượng giác, phương trình logarit, bất phương trình, tọa độ phẳng, tọa động không gian, hình học không gian. Các bạn tải đề thi miễn phí.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 - 3mx2 + 3(m -1)x - m2 + m (1)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=1.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại , điểm cực tiểu và hoành độ điểm cực tiểu bằng 3 lần hoành độ điểm cực đại của đồ thị hàm số .
Câu 2 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình
b) Gọi A, B là hai điểm biểu diễn cho các số phức là nghiệm của phương trình. Tính độ dài đoạn thẳng AB. 2
Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình 2sin2(x/2)=cos5x+1
Câu 4 (1,0 điểm). Giải bất phương trình vô tỉ
Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều cạnh bằng 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn với trực tâm H. Các đường thẳng AH, BH, CH lần lượt cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D, E, F (D khác A, E khác B, F khác C). Hãy viết phương trình cạnh AC của tam giác ABC;
Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm A (-4;1;3) và đường thẳng. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d. Tìm tọa độ điểm B thuộc d sao cho AB = 27.
Câu 9 (0,5 điểm). Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội bóng tham dự, trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng A, B, C mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt Nam ở ba bảng khác nhau.
Câu 10 (1,0 điểm). Cho 3 số thực dương x, y, z thay đổi, thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap