Đề 2 - Hàm số và vấn đề liên quan  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 2 - Hàm số và vấn đề liên quan là tài liệu có 50 câu trắc nghiệm. Kiến thức liên quan như: đồ thị không có điểm uốn, miền giá trị của hàm số, hàm đồng biến... các bạn có thể xem trực tiến 2 trong 6 trang của đề, tải đầy đủ về tham khảo nhé.


Câu 1: Đồ thị hàm số nào sau đây không có điểm uốn
A. y=x3-x
B. y=(x-1)4
C. y=x 4-x2
D. y=(x-1)3

Câu 2: Miền giá trị của y=x2-6x-1 là:
A. T=[-10;+∞)
B. T=(-∞;-10]
C. T=(-∞;-10)
D. T=(-10;+∞)

Câu 3: Với giá trị m là bao nhiêu thì hàm số. F(x)=x3+3x2-(m2-3m+2)x+5 đồng biến trên (0;2)
A. 1<m<2
B. m<1 v m>2
C. 1≤m≤2
D. m≤1 v m≥2

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap