Chuyên đề đồ thị và hàm số do thầy Nguyễn Đức Thắng biên soạn - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Chuyên đề đồ thị và hàm số do thầy Nguyễn Đức Thắng biên soạn - file word. Các vần đề được đề cập như: Chiều biến thiên của hàm số, Cực trị của hàm số, Khảo sát vè đồ thị của hàm số, bài toán tương giao .... Mời các bạn tải về để tham khảo nhé.

Dạng 1: Xét chiều biến thiên, lập bẳng biến thiên của hàm số.

Các bước
B1: Tìm tập xác định 
B2: Tình f'(x). Tìm các điểm mà f'(x) = 0 hoặc f'(x) không xác định.
B3: tình các giới hạn tại các điểm biên moqr của tập xác định 
B4: lập bảng biến thiên 
B5: Kết luận.

Ví dụ 1: xét chiều biến thiên của hàm số: 

Dạng 2: Tìm tham số để àm số đồng biến, nghịch biến trên mọi khoảng cách cho trước.

- Sử dụng điều kiện đủ của tính đơn điệu của hàm số
- Sử dụng định lí dấu tam thức bậc hai.

Ví dụ: Tìm các giá trị của tham số a để hàm số: y=f(x)=(1/3)x3+ax2+4x+3 đồng biến trên R.

Ví dụ 2: cho hàm sô y=2x3-3(2m+1)x2+6m(m+1)x+1. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (2;+∝)

Bài tập
Bài 1: Xét chiều biến thiên của các hàm số: 
a) y=x4-3x2+3;
b) y=(x2-2x)/(x+1);
c) y=(x2)+√(2-x2);
d) y=(-x+3)/(x+1)

Bài 2: Tìm m để hàm số y -mx3-(2m+1)x2+(m+1)x+1 nghịch biến trên R. 

Bài 3: Tìm các giá trị của tham số y=ax4+2(a-1)2x2+1 đồng biến trên (0;+∞)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap