Bài tập Ứng dụng của đạo hàm - Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập Ứng dụng của đạo hàm - Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số là tài liệu gồm: Sự đồng biến nghịch biến của hàm số, Cực trị của hàm số, giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số, tiệm cận, Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm số và các bài tập liên quan đến khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm số. Các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 10 trang của tài liệu, tải tài liệu về tham khả miễn phí nhé.

Dạng 1: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số.
Cách giải:
Bước 1: Tìm txđ, tính đạo hàm cấp 1.
Bước 2: Tìm các điểm i x mà tại đó đạo hàm bằng 0, hoặc không xác định.
Bước 3: Lập bảng biến thiên (sắp xếp các điểm i x theo thứ tự tăng dần ).
Bước 4: Dựa vào bảng biến thiên kết luận.

Bài tập: Xác định các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:

1/ y=2x3-6x+2
2/ y=2-3/(x+1)
3/ y=2x4-2x2 +3
4/ y=(3x+1)/(1-x)
5/ y=(x2-x+1)/(x-1)
6/ y=x3-3x2-x+3

Dạng 2: dùng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức.
Cách giải:
Bước 1: Chọn hàm số thích hợp.
Bước 2: Xét tính đơn điệu của hàm số, suy ra điều phải chứng minh.

Bài tập: Chứng minh bất đẳng thức sau:
1/ ex>1, ∀x>0
2/ x-x3/6<sinx<x, ∀x>0   

Bài tập vận dụng:

Bài 1: Xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau: 
1/ y=x3-3x2+2
2/ y=(x+1)/(x-1)
3/ y=x4-2x2+3

Bài 2: Cho hàm số f(x)=x3-3x2+3mx-1 Tìm tham số m để:
1/ Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó.
2/ Đồng biến trên khoảng (2;+∝)
3/ Nghịch biến trên (0;3).

Bài 3: Cho hàm số f(x)=x3-2x2+mx-1. Tìm tham số m để:
1/ Hàm số đồng biến trên R.
2/ Nghịch biến trên ( 0;1/3)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap