Bài tập thể tích khối đa diện  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập thể tích khối đa diện là tài liệu gồm có 4 phần: Thể tích khối đa diện theo công thức, tính gián tiếp, bài tập ôn tập, bài tập tự luyện. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 28 trang của tài liệu, tải bản đày đủ về tham khảo miễn phí các bạn nhé.

Bài 1: Chóp tam giác đều SABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, các cạnh bên tạo với đáy một góc 600 .Hãy tính thể tích của khối chóp đó.

Bài 2: Cho hình chóp tam giác SABC có SA=5a,BC=6a,CA=7a. Các mặt bên SAB,SBC,SCA cùng tạo với đáy một góc 600 .Tính thể tích của khối chóp

Bài 3: Cho hình chóp SABC có các cạnh bên bằng nhau cùng hợp với đáy góc 600, đáy là tam giác cân AB=AC=a và BAC=1200 .Tính thể tích khối chóp đó.

Bài 4: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a,SA=a, SB=a3 và mpSAB vuông góc với mặt đáy. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB,BC. Hãy tính thể tích khối chóp SBMDN.

Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang vuông tại A,D; AB=AD=2a,CD=a. Góc giữa hai mpSBC và ABCD bằng 600. Gọi I là trung điểm của AD, Biết hai mp SBI,SCI cùng vuông góc với mpABCD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Bài 6: Cho chóp SABC có SA=SB=SC=a, ASB= 600 , CSB=900 , CSA=1200 CMR tam giác ABC vuông rồi tính thể tích chóp.

Bài 7: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 có đáy là tam giác vuông tại A,AC=a, ACB=600 Đường thẳng BC1 tạo với mp(A1ACC1)một góc 300.Tính thể tích khối lăng trụ.

Bài 8 Cho khối trụ tam giác ABCA1B1C1 có đáy là tam giác đều cạnh a, điểm A1 cách đều ba điểm A,B.C,cạnh bên A1A tạo với mp đáy một góc 600. Hãy tính thể tích khối trụ đó.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap