150 Bài tập phương trình hàm bồi dưỡng HSG thi quốc gia  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

150 Bài tập phương trình hàm bồi dưỡng HSG thi quốc gia là tài liệu giúp các em ôn luyện tốt để chuẩn bị cho thi HSG quốc gia, quốc tế. Các dạng như: Phương pháp thế biến, phương pháp quy nạp, phương pháp sử dụng đơn ánh... Mời các bạn tham khảo.

I. PHƯƠNG PHÁP THẾ BIẾN
1. Tồn tại hay không hàm f:R→R sao cho với mọi x, y ∈ R ta có:
f(xy)=max{f(x),y}+min{f(y),x}?

2. Tìm tất cả các hàm số f:R\{2/3}→R thỏa mãn:
2f(x)+f(2x/(3x-2))=996x, ∀x∈ R\{2/3}

3. Tìm tất cả các hàm số f:R→R thỏa mãn điều kiện: 
x2f(x)+f(1-x)=2x-x4, ∀x∈ R

4. Tìm tất cả các hàm số f:R→R thỏa mãn các điều kiện:

5. Tìm tất cả các hàm số f:R→R thỏa mãn
f(f(x-y))=f(x+y)+f(x)f(y)-xy, ∀x, y ∈ R

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap