Bài tập khảo sát hàm số: Tiệm cận  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu này giúp các em luyện tập về Tiệm cận của hàm số. các tiệm cận thường gặp trong hàm số là tiệm cận ngang, tiệm cận đứng, tiệm cận nghiêng. các bạn có thể tham khảo tài liệu này bằng cách tải về miễn phí.

BÀI 4: TIỆM CẬN

BÀI 1. Tìm các tiệm cận của đồ thị các hàm số sau:
a) y=(2x-5)/(x-1)
b) y=(10x+3)/(1-2x)
c) y=(2x+3)/(2-x)
d) y=(x^2-4x+3)/(x+1)
e) y=((x-2)^2)/(1-x)
f) y=(7x^2+4x+5)/(2-3x)
BÀI 2. Tìm các tiệm cận của đồ thị các hàm số sau:
a) y=x/(x^2-4x+5)
b) y= (2+x)/(9-x^2)
c) y=(x^2+4x+5)/(x^2-1)
d)y=(2x^2+3x+3)/(x^2+x+1)
e) y=(x^3+x+1)/(x^2+1)
f) (x^4-x+4)/(x^3-1)
BÀI 3. Tìm các tiệm cận của đồ thị các hàm số sau:
a) căn bậc 2 của x^2+4x
b) (4x)+2/(căn bậc hai của x^2-9)
c) 1/(căn bậc hai của x^2-4x+3)
d) x nhân của bậc hai của (x-1)/(x+1)
e) căn bậc 3 của 3x^2-x^3
f) (căn bậc hai của x^2-3x+2)/(x-2)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap