Bài tập khảo sát hàm số: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu này giới thiệu cho các bạn về các dạng bài tập về Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Một trong số những dạng toán khó trong các đề thi đại học là bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số. Tuy nhiên, đối với những hàm số một biến thì việc tìm GTLN và GTNN khá dễ dàng, ta chỉ cần nắm được các phương pháp cơ bản là có thể tìm được. Các bạn có thể tải tại liệu miễn phí.

BÀI 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Bài 1. Tìm GTLN, GTNN của các hàm số sau:
a) y = x^2 +4x + 3
b) y=4x^3-3x^4
c) y = x^4-2x^2-2
d) y = căn bậc hai của (x^2+x-2)
e) y = (x-1)/(x^2-2x+2)
f) y =(2x^2+4x+5)/(x^2+1)
g) y = x^2+1/x (x>0) 
h) y=(x^2-x+1)/(x^2+x+1)
i) y=(x^4+x^2+1)/(x^3+x)    (x>0)

Bài 2. Tìm GTLN, GTNN của các hàm số sau:
a) y =2x^3+3x^2 -12x +1 trên [–1; 5]
b) y= 3x -x^3  trên [–2; 3]
c) y = x^4-2x^2+3  trên [–3; 2]
d) y = x^4 -2x +5 trên [–2; 2]
e) y =(3x-1)/(x-3)  trên [0; 2]
f) y = (x-1)/(x+1) trên [0; 4]
g) y =(4x^2+7x+7) /(x+2) trên [0; 2]
h) y = (1-x+x^2)/(1+x-x^2) trên [0; 1]
i) y= căn bậc hai của (100-x^2) trên [–6; 8]
k) y = căn bậc 2 của (2-x) cộng căn bậc hai của (4-x)   
Bài 3. Tìm GTLN, GTNN của các hàm số sau:
a) y=(2sinx-1)/(sinx+2)
b) y=1/((cosx)^2+cosx+1)
c) y=2(sinx)^2-cosx+1
d) y=cos2x-2sinx-1
e) y=(sinx)^3+(cosx)^3
f) y=(x^2-1)/(x^4-x^2+1)
g) 4 nhân căn bậc 2 của (x^2-2x+5) + x^2-2x+3
h) y=-x^2+4x+ căn bậc hai của (x^2-4x+3)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap