Bài tập khảo sát hàm số: Cực trị hàm số  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Cực trị của hàm số là một phần rất quan trọng thường xuyên gặp trong đề thi ĐH - THPT QG môn Toán nhất là những năm gần đây. Tài liệu này sẽ giúp các em làm tốt về cực đại, cực tiểu của hàm số. các bạn có thể tải về miễn phí.

BÀI 2: CỰC TRỊ HÀM SỐ
Bài 1. Tìm cực trị của các hàm số sau:
a) y=3x^2-2x^3
b) y=x^3-2x^2+2x-1
c) (-1/3)x^3+4x^2-15x
d) (1/2)x^4-x^2+3
e) y=x^4-4x^2+5
f) y=(-1/2)x^4+x^2+3/2
g) y=(-x^2+3x+6)/(x+2)
h) (3x^2+3x+5)/(x+1)
i) (x^2-2x-15)/(x-3)

Bài 2. Tìm cực trị của các hàm số sau:
a) y=(x-2)^3*(x+1)^4
b) (4x^2+2x-1)/(2x^2+x-3)
c) (3x^2+34x+4)/(x^2+x+1)
d) x nhân căn bậc hai của (x^2-4)
e) căn bậc hai của (x^2-2x+5)
f) x+ căn bậc hai của (2x-x^2)
Bài 3. Tìm cực trị của các hàm số sau:
a) y=Căn bậc ba của (x^2) công 1
b) y= (căn bậc ba của (x^2))/(2x+1)
c) e^x-4e^(-x)
d) y=x^2+5x+5+2lnx
e) y = x-4(sinx)^2
f) x+ căn bậc hai của (2x-x^2)

Bài 4. Chứng minh rằng các hàm số sau luôn có cực đại, cực tiểu:
Bài 5. Tìm m để hàm số:
Bài 6. Tìm m để các hàm số sau không có cực trị:
Bài 7. Tìm a, b, c, d để hàm số 
Bài 8. Tìm m để hàm số 
Bài 9. Tìm m để hàm số
Bài 10. Tìm m để đồ thị hàm số 
Bài 11. Tìm m để đồ thị hàm số
Bài 12. Tìm m để đồ thị hàm số
Bài 13. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số :
Bài 14. Khi hàm số có cực đại, cực tiểu, viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị
của đồ thị hàm số
Bài 15. Tìm m để hàm số

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap