Bài tập chuyên đề phương trình - bất phương trình - hệ phương trình hàm số Mũ và Logarit  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập chuyên đề phương trình - bất phương trình - hệ phương trình hàm số Mũ và Logarit là tài liệu hay tổng quan về kiến thức và bài tập phương trình, bất phương trình, hệ phương trình hàm số mũ và logarit. Nếu rõ các dạng bài tập và tổng hợp nhiều bài tập vẫn dụng cho dựng dạng đó. Các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 44 trang của tài liệu, các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo miễn phí nhé.

Bài 1; Giải phương trình: 2x+1.4x-1/81-x=16x.

Bài 2: Giải phương trình: 8(2x-1)/(x+1)=0,25(√2)7x.

Bài 3: Giải phương trình:

Bài 4: Giải phương trình: (√10+3)(x-3)/(x-1)=(√10-3)(x+3)/(x+1)

Bài 5: Giải phương trình: [2(√x+3)1/(2√x)]1/(√x-1)=4.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap