Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 6  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 6 gồm 9 câu. Kiến thức của đề thi gồm khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình lượng giác, tính tích phân, số phức, tọa độ hình học phẳng và không gian. các bạn xem trực tuyến hoặc tải đề thi miễn phí.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3/3-x2+7/3(1).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
b) Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm cực tiểu của đồ thị (C) và cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A,B (khác điểm cực tiểu) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B vuông góc với nhau.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2sinx/(1+cosx)+1/(1-cosx)=3/sinx.
Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân.
Câu 4 (1,0 điểm).
a) Tính môđun của số phức w,
b) Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 người ta lập các số tự nhiên có năm chữ số phân biệt rồi chọn một số. Tính xác suất để số được chọn có hai chữ số 1 và 2 .
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm I(1;0;1), đường thẳng d và mặt phẳng (P). Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho IM vuông góc với d và độ dài IM bằng 3.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a√2. Góc tạo bởi mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (ABCD) bằng 45. Biết tam giác SBD cân tại S và tam giác SAC vuông tại S . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AD,AB lần lượt lấy hai điểm E,F sao cho . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên. Tìm tọa độ điểm C biết C thuộc đường thẳng d và hai điểm F(2;0) , H(1; -1).  
Câu 8 (1,0 điểm). Giải phương trình.
Câu 9 (1,0 điểm). Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện. Tìm giá trị nhỏ nhất P.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap