Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 3  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 Đề số 3 gồm 9 câu. Đề thi thử gồm khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình, tích phân, số phức, hình học phẳng và không gian. các bạn xem trực tuyến hoặc tải tài liệu miễn phí.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3-3mx2+2(m2-1)x+1(1) , m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1.
b) Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số (1) có hai điểm cực trị A,B phân biệt sao cho tam giác MAB vuông tại M, với M(0;1).
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sinx(2cos4x+2cos2x-1)=√3 cos5x

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân I =∫0π/4(x+sinx)cos2xdx
Câu 4 (1,0 điểm).
a) Tìm tập hợp các điểm M trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức w=(1+i)x+2 biết |1+iz|=|z-2i|
b) Cho đa giác lồi n cạnh (n∈Z,n≥6). Số tam giác tạo bởi các đường chéo của đa giác lồi n cạnh đó bằng 30. Tìm n.
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;0; -1),B(0;2;3) và đường thẳng d: x/1=(y-1)/2=(z+1)/(-1). Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng d . Viết phương trình mặt phẳng chứa d và cách đều hai điểm A và B. 
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Đường thẳng BC tạo với mặt phẳng (SAC) góc 30o. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm B(2;0), đường thẳng đi qua đỉnh B và vuông góc với đường chéo AC có phương trình, đường thẳng đi qua đỉnh A và trung điểm của cạnh BC có phương trình. Tìm tọa độ điểm D của hình chữ nhật ABCD, biết điểm A có hoành độ âm.
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 4xy+x+4(2-x)(y+2)=14x2+y2+2x-1(x,yR).
Câu 9 (1,0 điểm). Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn a2+bc=b2+c2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=b/(a2+c2)+c/(a2+b2)-3a2/(b+c)6

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap