Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 2  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 Đề số 2 gồm 9 câu. Đề thi thử gồm khảo sát hàm trùng phương, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình, ích phân, số phức, hình học phẳng và không gian. các bạn xem trực tuyến hoặc tải tài liệu miễn phí.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x4-mx2+1 (1), m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 2.
b) Tìm giá trị của m để đường thẳng d: y=2x+1 cắt đồ thị của hàm số (1) tại bốn điểm phân biệt.

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình l(cosx+sinx+cos2x)/(1+tanx)=sinx.

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân I=∫12(x+lnx)/(x+1)3dx

Câu 4 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình log22(2x+1)-3log2(2+21-x)+5=3x
b) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0;1;2;3;4;5. Xác định số phần tử của S. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác suất để số được chọn lớn hơn 2014.

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A( -2;1; -4) và mặt phẳng (P): 2x-y+z-3=0. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất đi qua A và tiếp xúc với mặt phẳng (P).

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, BC=a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, đường thẳng SC tạo với các mặt phẳng (SAB) và (ABCD) các góc đều bằng 30o.Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Tính theo a thể tích khối chóp S. ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BM.

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm I(2;3). Hình chiếu vuông góc của đỉnh A trên đường thẳng BD là điểm H(7/5;6/5). Biết điểm C nằm trên đường thẳng d: 2x-y-6=0. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình (x+2y-1)2y-1=(x-2)x-12xy+5y=(x+1)(2y+1)(x,yR).

Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn x+3y+2z=3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=2+x2+9y2xy+1+3z-z2.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap