Bộ đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 gồm 10 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần, phần thứ nhất là phần chung dành cho tất cả học sinh, phần thứ 2 là phần riêng dành cho chương trình chuẩn và nâng cao. Kiến thức môn toán lớp 12 học kỳ 2. Các bạn có thể tải Bộ đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 về tham khảo miễn phí.

I. PHẦN CHUNG (7.0 ĐIỂM) Dành cho tất cả các thí sinh
Câu I: Cho hàm số y =(3x-2)/(x+1) , gọi đồ thị của hàm số là (C).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng -2.
3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), Ox, Oy
Câu II: Giải các bất phương trình
Câu III:

1. Tính tích phân từ 1 đến e của (x2+x)ln(x)dx

2. Tính tích phân từ 0 đến pi/4 của x(2cosx*cosx-1)dx

3. Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y


Câu IV: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, SA là đường cao. Biết SB = a nhân căn bậc 2 của 2, ASB = BSC =45 độ.
1/ Tính thể tích hình chóp S.ABC.
2/ Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
II . PHẦN RIÊNG (3.0 ĐIỂM)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó
1. Theo chương trình chuẩn:
Câu IV.a Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) qua bốn điểm A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; -1), D(4; 1; 0).
1/ Viết phương trình mặt cầu (S). Định tâm và bán kính mặt cầu (S).
2/ Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S) tại điểm A.
Câu V.a
1.Xác định tập hợp các điểm biểu diển số phức Z trên mặt phẳng tọa độ thỏa mãn điều kiện:
|Z +Z + 3| = 4
2. Tìm mô đun của số phức z biết z là nghiệm của PT: x2 - x nhân căn bậc hai của 3 +1= 0
2. Theo chương trình nâng cao
Câu IV.b Cho A(1,1,1); B(1,2,1); C(1,1,2); D(2,2,1)
1.Tính thể tích tứ diện ABCD
2.Viết phương trình đường thẳng vuông góc chung của AB và CD
3.Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD.
Câu V.b: Tìm các số thực x, y thoả điều kiện

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap