Bộ câu hỏi trắc nghiệm thực tế đặc sắc về chuyên đề hàm số mũ và logarit - Môn Toán lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thực tế đắc sắc về chuyên đề hàm số mũ và logarit - Môn Toán lớp 12 là tài liệu thực tiễn gồm 26 bài trắc nghiệm. Các vấn đề như: số năm trong tổng số tiền cho trước, người lĩnh lương, thể tích của một chất... Tài liệu có 4 trang mời các bạn tải về tham khảo nhé.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thực tế đặc sắc
về chuyên đề hàm số mũ và logarit - Môn Toán lớp 12

Bài 1: Ông Tuấn gửi 9,8 triệu đồng tiết kiệm với lãi suất 8,4%/ năm và lãi suất hằng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì sau bao nhiêu năm người đó thu được tổng số tiền 20 triệu đồng (biết rằng lãi suất không thay đổi)
A. 9 năm
B. 8 năm
C. 7 năm
D. 10 năm

Bài 2: Một người được lĩnh lương khởi điểm là 700.000đ/tháng. Cứ ba năm anh ta lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 36 năm làm việc anh ta được lĩnh tất cả bao nhiêu tiền?
A. 450788972
B. 450788900
C. 450799972
D. 450678972

Bài 3: Biết thể tích khí CO2 năm 1998 là V(m3).10 năm tiếp theo, mỗi năm thể tích CO2 tăng m%, 10 năm tiếp theo nữa, thể tích CO2 mỗi năm tăng n%. Tính thể tích CO2 năm 2016
A. V=100+m10100+n101040
B. V=100+m10100+n81036

C. V=100+m10100+n101036
D. V=100+m10100+n81020Bài 4. Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi thêm tiền gần nhất với kết quả nào sau đây?
A. 210 triệu
B. 220 triệu
C. 212 triệu
D. 216 triệu

Bài 5: Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78.685.800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,7%. Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức.
S=A.eNr (trong đó A: là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). Cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 120 triệu người.
A. 2026
B. 2022
C. 2020
D.
2025

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap