Bí kíp Casio công phá bài tập trắc nghiệm môn Toán cực hay  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bí kíp Casio công phá bài tập trắc nghiệm môn Toán cực hay là tài liệu trắc nghiệm những dạng chắc chắn có trong đề thi để công phá trắc nghiệm môn toán này nhé.

1. Kĩ năng CALC - Chức năng tính giá trị của biểu thức hàm một biến
Ví dụ 1: TÌm nghiệm của 3x-1=27.
A. x=9
A. x=3
C. x=4
D. x=10

Ví dụ 2: tập nghiệm của bất phương trình log1/3(x2-2x+1)<log1/3(x-1) là.
A. (3;+∞).
B. (1;+∞).
C. (1;2).
D. (2;+∞).

2. Kĩ năng Solve - Dò nghiệm của mọi phương trình 1 ẩn
Ví vụ 1: Phương trình log22x-5log2x+4=0 có 2 nghiệm x1, x2 khi đó tích x1x2 bằng:
A. 16
B. 36.
C. 22.
D. 32.

Ví dụ 2: Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình (log1/3x)2-(√3+1)log3x+√3=0. Khi đó tích x1x2 bằng
A. 3√3+1
B. 3-√3
C. 3
D. 3√3

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap