Bất đẳng thức và bài toán Min - Max  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bất đẳng thức và bài toán Min - Max là tài liệu có 33 bài nhằm giúp các em luyện thi tốt THPT Quốc gia. Một số kiến thức như tìm giá trị lớn nhất của biểu thức, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức... Các em có thể xem trực tuyến hai trang đầu, mời các em tải tài liệu về tham khảo miễn phí.

Bài 1: Cho các số thực a,b,c thuộc đoạn [1;3] và thỏa mãn điều kiện a+b+c=6. TÌm gia trị lớn nhất của biểu thức P=a4+10b2+c4-134a3+c3+13b2+5

Bài 2: cho các số thực a, b, c thuộc đoạn [1/2;3/2] và thỏa mãn a+b+c=3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=8(ab+bc+ca)=6(a4+b4+c4)

Bài 3: Cho các số thực a,b,c thuộc đoạn [0;2] và thỏa mãn điều kiện a+b+c=3. Tìm giá trik nhỉ nhất của biểu thức P = 2/(11-(a2+b2+c2))-(a3+b3+c3)/(5+ab+bc+ca).

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap