Bài giải câu 50 đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài giải câu 50 đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 đưa ra nhiều cách giải của bài toán trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xét các điểm A, B, C, D với điều kiện cho trước. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 5 trang của bài toán này, mời các bạn tài đầy đủ về tham khảo nhé.

Bài giải câu 50 đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017

Đề: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xét các điểm A(0;0;1), B(m;0;0), C(0;n;0), D(1;1;1) với m>0;n>0 và m+n=1. Biết rằng khi m, n thay đổi, tồn tại một mặt cầu cố định tiếp xuvs với mặt phẳng (ABC) và đi qua d, Tínhd bán kính R của mặt cầu đó?
A. R=1
B. R=22
C. R=32
D. 32

Lời giải chi tiết

Bài giải 1.
Gọi I(1;1;0) là hình chiếu vuống góc với D lên mặt phẳng (Oxy)
Ta có:
Phương trình theo đoạn chắn của mặt phẳng (ABC) là xm+yn+z=1
Suy ra phương trình tổng quát của (ABC) là nx+my+mnz-mn=0
Mặt khác d(I,(ABC))=1-mnm2+n2+m2n2=1 (vì m+n=1) và ID =1=d(i,(ABC))
Nên tồn tại mặt cầu tâm I (là hình chiếu vuông góc với D lên mặt pẳng Oxy) tiếp xúc với (ABC) và đi qua D 
Khi đó R=1

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap