Trắc nghiệm môn toán lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Trắc nghiệm môn toán lớp 12 là tài liệu do thầy Đoàn Quỳnh chủ biên nhằm cung cấp cho các thầy cô, các em học sinh có một tài liệu tham khảo hữu ích tốt cho việc dạy và học. Các bạn xem trực tuyến 3 trong 140 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé.

Trắc nghiệm môn toán lớp 12

Chương I. Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
I. Kiến thức và kĩ năng cần thiết
1. Kiến thức
Theo yêu cầu của Chuẩn kiến thức môn TOán lớp 12 TT hiện hành, học sinh cần hiểu, nhớ các khái niệm và kết quả đã được trình bày trong Sách giáo khoa (SGK) Giải tích 12 hiện hành, Cụ thể:
Các khái niệm:
- Định nghĩa hàm số đồng biến, nghịch biến trên mộng khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng;
- Định nghĩa điểm cực trị (điểm cực tiểu, điểm cực đại) của một hàm số;
- Định nghĩa giá trị cực trị (còn gọi tắt là cực trị)
- Định nghĩa điểm cực trị (điểm cực tiểu, điểm cực đại) của một hàm số;
- Định nghĩa Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số;
- Định nghĩa đường tiệp cận ngang (còn gọi tắt là tiệm cận ngang), đường tiệm cận đứng(còn gọi là đường tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số;
Các kết quả:
- Định lí mở rộng về mối liên hệ giữa tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng, một đoạn hay một nữa khoảng và dấu của đạo hàm của hàm số trên khoảng, đoạn hay nửa khoảng ấy;
- Quy tắc xét tính đồng biến, nghịch biếncủa một hàm số trên một khoảng, một đoạn hay một nữa khoảng;
- Định lí về điều kiện đủ để một hàm số có điểm cực trị (hoặc có cực trị)
- Quy tắc tìm điểm cực trị (hoặc cực trị) của hột hàm số
- Quy tắc tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số liên lục trên một đoạn;
- Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số;
- Dạng của đồ thị hàm số bậc ba y=ax3+bx2+cx+d (a0)
- Dạng của đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương y=ax4+bx2+c (a0)
- Dạng của đồ thị hàm số phân thức tuyến tính y=ax+bcx+d (c0;ad-bc0)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap