Đề thi thử THPT quốc gia 2017 lần 1 môn Toán. của trường THPT Bắc Yên Thành  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 lần 1 môn Toán. của trường THPT Bắc Yên Thành là đề thi có 50 câu trắc nghiệm. Các vấn đề liên quan như: Tính đơn điệu của hàm số, tìm đồ thì hàm ssoos theo yêu cầu, tìm khẳng định đúng cho đồ thị hàm số... Các bạn tham khảo nhé.
Câu 1: Xét tính đơn điệu của hàm số 2x-1x+1
A. Hàm số luôn nghịch biến trên R\{-1}
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-;-1) và (-1;+)
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-;-1) và (-1;+)
D. Hàm số luôn đồng biến trên R\{-1}
 
Câu 2: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?
A. y=-x4-x2+1
B. y=x4+2x2-1
C. y=2x4+4x2+1
D. y=x4-x2-1
 
Câu 3: Cho hàm số y=x3+3x+2x3-4x+3. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng.
C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng y=1 và y=3
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x=1 và x=3
 
Câu 4: Hàm số y=x3-3x2+2017 đồng biến trong khoảng nào?
A. (0;2017).
B. (-;2017).
C. (2;+).
D. (0;+).
 
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap