600 câu trắc nghiệm toán 12 về chuyên đề Mũ và Logarit   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

600 câu trắc nghiệm toán 12 về chuyên đề Mũ và Logarit. Các bài toán liên quan như: tính giá trị, mệnh đề, hàm số đồng biến hay nghịch biến, số nghiệm của phương trình, số nghiệm của bất phương trình. Tài liệu 89 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo nhé.

Câu 1: Hàm số y=xln(x+1+x2)-1+x2. Mệnh đề nào sau đây sai? 
A. Hàm số có đạo hàm y'=ln(x+1+x2) 
B. Hàm số tăng trên khoảng (0; +
C. Tập xác định của hàm số là D =R
D. Hàm số giảm trên khoảng (0; +

Câu 2 : Hàm số y=x2.ex nghịch biến trên khoảng : 
A. ( -; 2) 
B. ( 2;0) 
C. (1; +
D. (- ;1)

Câu 3 : Giá trị của biểu thức P=23.2-1+5-3.5410-3:10-2-(0,1)0 là: 
A. -9 
B. 9 
C. -10 
D. 10

Câu 4 : Phương trình 5x-1+5.0,2x+3=26 có tổng các nghiệm là: 
A. 4 
B. 2 
C. 1 
D. 3

Câu 5 : Nghiệm của bất phương trình 32.4x-18.2x+1<0 là: 
A. 1<x<4
B. 1/16<x<1/2
C. 2<x<4
D. -4<x<-1

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap