6 kỹ thuật đạt điểm cao phần tích phân môn toán trong kỳ thi THPT quốc gia  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

6 kỹ thuật đạt điểm cao phần tích phân môn toán trong kỳ thi THPT quốc gia là tài liệu nêu các lỹ thuật giải tích phân, các ví dụ và bài tập về phần tích phân. Các kỹ thuật như: 2 kỹ thuật Tích phân đổi biến số, Nguyên hàm - tích phân lượng giác, Dạng phân thức hữu tỷ, Tích phân từng phần, Tích phân chứa trị tuyệt đối.

Bài 1: Sử dụng bảng nguyên hàm và tính chất
a) f(x)=2x9-12
b) f(x)=3x+x+1
c) f(x)=2/x+3
d) f(x)=2sinx
e) (1/3)cosx

Bài 2: Tìm nguyên hàm của các hàm số
a) f(x)=x2-3x+1x
b) f(x)=2x4+3x2
c) f(x)=x-1x2
d) f(x)=x2-12x2
e) f(x)=x+x3+x4
f) f(x)=1x-2x3
g) f(x)=x-12x
h) f(x)=x-1x3
i) f(x)= x5+3x2+4
j) f(x)=x32+5x2+2x+1
k) f(x)=-23x6+3x5+3x2-2
l) f(x)=(2x+3x-1)(x2-1x)+3x-3

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap