30 bài tập trắc nghiệm ôn tập chuyên đề số phức môn toán 12   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

30 bài tập trắc nghiệm ôn tập chuyên đề số phức môn toán 12 là tài liệu trắc nghiệm về chuyền số phức. Các vấn đề như: tìm phần thực phần ảo của số phức, tìm số hức liên hiệp của một số phức đã cho, tìm Môđun của số phức đã cho... Mời các bạn tham khảo.

Câu 1. Phần thực a, phần ảo b của số phức z=1+5i là:
A. a=1;b=5i
B. a=1;b=-5
C. a=1;b=-5i
D. a=1;b=5

Câu 2. Môđun của số phức z=4+i bằng:
A. 15
B. √17
C. √15
D. 17

Câu 3. Số phức liên hợp của số phức z= 3-4i là:
A. z=-3-4i
B. z=-3+4i
C. z=3+4i
D. z=3-4i

Câu 4. Điểm M(-2;5)là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?
A. z=2+5i
B. z=2-5i
C. z=-2+5i
D. z=-2-5i

Câu 5. Tìm cặp số thực (x;y) thỏa mãn điều kiện: (x+y)+(3x+y)i=(3-x)+(2y+1)i.
A. (4/5;7/5)
B. (-4/5;-7/5)
C. (4/5;-7/5)
D. (-4/5;7/5)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap