30 bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 12 về chương hàm số - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

30 bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 12 về chương hàm số là tài liệu trắc nghiệm về hàm số. các phần được đề cập tới: chiều biến thiên, cực trị, GTLN - GTNN, Tương giao, tiếp tuyến, nhận dạng đồ thị, tiệm cận và ứng dụng khác.

PHẦN 1: CHIỀU BIẾN THIÊN.
1.Nêu sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Câu 1: Hàm số y=x4/2-4x2-4 đồng biến trong khoảng nào:
A. (-∞; -2)và (0;2)
B. ( -2; 2)
C. (-2;0) và (2; +∞)
D. (0; +∞)

Câu 2: Hàm số y= (x2-2)2-3 nghịch biến trong khoảng nào:
A. (-∞; -2) và (0;2)
B. (-∞; -√2) và (0; √2)
C. (-√2;0) và (√2; +∞).
D. (0; +∞).

Câu 3: hàm số y=-x4/2+x2-7/2 đồng biến trên khoảng nào:
A. (-∞;0)
B. (-∞;0) và (1; +∞)
C. (-1; 0) và (1; +∞).
D. (-∞; -1) và (0;1)

2.Tìm điều kiện của tham số để hàm số đồng biến, nghịch biến trên các khoảng xác định.
Câu 1: Tìm m để hàm số y=2x3-3(2m+1) x2+6m(m+1)x+1 đồng biến trên khoảng (2; +∞).
A. m > 1
B. m<1
C. m ≥1
D. m≤1

Câu 2: Tìm m để hàm số y= -x3+3x2+mx-1 nghịch biến trên (0; +∞).
A. m>0
B. m≤0
C. m≤-3
D. m < -3.

Câu 3: Xác định m để hàm số y=-x3/3+(m-1) x2+(m+3)x đồng biến trên khoảng (0; 3).
A. ∀m∈R
B. m= 12/7
C. m≥12/7
D. m≤12/7

PHẦN 2: CỰC TRỊ.

PHẦN 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT.

PHẦN 4: TƯƠNG GIAO.

PHẦN 5: TIẾP TUYẾN.

PHẦN 6: ĐỌC ĐỒ THỊ, NHẬN DẠNG HÀM SỐ, ĐỌC BẢNG BIẾN THIÊN.

PHẦN 7. TIỆM CẬN.

PHẦN 8: ỨNG DỤNG KHÁC.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap