18 Phương trình mũ và logarit bằng một số phương pháp hay độc đáo  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

18 Phương trình mũ và logarit bằng một số phương pháp hay độc đáo là tài liệu gồm 18 bài toán có lời giải kèm theo. Ngoài cách giải truyền thống về phương trình mũ và logarit thì có một số phương pháp giải như: Biến thiên hằng số, sử dụng định lý Lagrange, phương pháp đánh giá, phương pháp hàm số... Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 8 trang của tài liệu, tải bản đầy đủ về tham khảo nhé.

I. Phương pháp biến thiên hàm số 
Tương đối giống phương pháp đặt ẩn phụ, nhưng trong phương pháp này, ta hoán đổi vai trò của ẩn cần tìm với hằng số: coi hằng số là ẩn và ẩn là hằng số.

Bài toán 1: Giải phương trình 42x+23x+1+2x+3-16=0.

Bài toán 2: Giair phương trình lg4x+lg3x-2lg2x-9lgx-9=0.

II. Sử dụng định lí Lagrange, định lí Rolle.
Giả sử f:[a;b] là hàm thảo mãn
a) f liên tục trên [a;b];
b) f có đạo hàm trên (a;b);
c) f(a)=f(b);
Khi đó tồn tại c(a;b) sao cho f'(c)=0

Bài toán 3: Giải phương trình 3cosx-2cosx=cosx

Bài toán 4: Giải phương trình 4log3x+2log3x=2x

Bài toán 5: Giải phương trình 
a. 3x+5x==2.4x
b. 6x+2x=5x+3x

Bài toán 6: Cho a3+b2+c=0 chứng minh rằng phương trình a.22x+b.2x+c=0 luôn có nghiệm

Bài toán 7: Cho a2008+b2007+c2006=0 chứng mình rằng phương trình alg2x+blgx+c=0 luôn có nghiệm dương.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap