15 đề ôn thi học kỳ 2 môn toán 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu gồm 15 đề ôn tập thi HK 2. Mỗi đề đều được soạn theo đúng cấu trúc: phần 1 chung cho tất cả thí sinh, phần 2 là phần riêng dành cho chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Bộ đề được sưu tầm và chia sẻ miễn phí, mời các bạn tải về tham khảo.

Đề 1
I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) 

Câu I ( 2,0 điểm ) 
Cho hàm số y=-x3+3x2-1 có đồ thị (C) 
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 
b. Dùng đồ thị (C), xác định k để phương trình sau có đúng 3 nghiệm phân biệt x3-3x2+k=0 

Câu II ( 2,0 điểm ) Giải phương trình và bất phương trình sau

a. 3x^2+3x-4>92x-2

b. 32x+1-9.3x+6=0

Câu III ( 2,0 điểm ) 
a/ Cho hàm số y=1/(sin2x). Tìm nguyên hàm F(x ) của hàm số , biết rằng đồ thị của hàm số F(x) đi  qua điểm M(π/6;0). 
b/ Tính I= 01x21+x2dx 

Câu IV ( 1,0 điểm )  Cho hình chóp tam giác đều có cạnh bằng 6 và đường cao h = 1 . Hãy tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 

II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) 
(Thí sinh học chương trình nào thì làm chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó) . 
1. Theo chương trình chuẩn : 

Câu V.a ( 2,0 điểm ) : 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng (d):(x+2)/1=y/(-2)=(z+3)/2 và mặt phẳng (P): 2x+y-z-5=0
a. Chứng minh rằng (d) cắt (P) tại A . Tìm tọa độ điểm A . 
b. Viết phương trình đường thẳng  đi qua A , nằm trong (P) và vuông góc với (d) . 

Câu VI.a ( 1,0 điểm ) : 

Cho số phức z=2+3i tính mô đun của số phức Z3-Z

2. Theo chương trình nâng cao: 

Câu V.b ( 2,0 điểm ) : 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng (d): x=2+4ty=3+2tz=-3+t và mặt phẳng (P):-x+y+2z+5=0
a. Chứng minh rằng (d) nằm trên mặt phẳng (P) . 
b. Viết phương trình đường thẳng () nằm trong (P), song song với (d) và cách (d) một khoảng  là 14

Câu VI.b ( 1,0 điểm ) :  Tìm căn bậc hai của số phức z=-4i 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap