100 câu trắc nghiệm về chuyên đề hàm số lũy thừa - hàm số mũ - hàm số logarit  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

100 câu trắc nghiệm về chuyên đề hàm số lũy thừa - hàm số mũ - hàm số logarit là tài liệu ôn luyện thi THPT Quốc gia về chuyên đề hàm số lũy thừa - hàm số mũ - hàm số logarit. Các vấn đề như: Tìm khẳng định đúng, đạo hàm của hàm số, số nghiệm của phương trình... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 12 trang của tài liệu, các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

100 câu trắc nghiệm về chuyên đề hàm số
lũy thừa - hàm số mũ - hàm số logarit

BTV 1: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng khi a, b là các số thực dương khác 1. 
A. alogba=b
B. alogba=a
C. alogab=a
D. alogab=b

BTV 2: Cho ơhản ứng hóa học N2O5  2NO2+12O2 ở nới có nhiệt độ 45oC, các nhà hóa học nhận thấy sự biến thiên nồng độ mol/l của N2O5 theo thời gian luôn tỉ lệ thuận với nồng độ mol/l của N2O5 với hệ số tỷ lệ k =-0.0005. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu thì nộng độ mol/l của N2O5 bẳng 90% giá trị ban đầu.
A. Khoảng 211 giây.
B. Khoảng 301 giây.
C. Khoảng 102 giây.
D. Khoảng 527 giây.

BTV 3: Đạo hàm của hàm số y=x+132x-1+1 là: 
A. y'=39x+3-2(x+1)9xln39x+32
B. y'=39x-3-2(x+1)9xln39x+32
C. y'=39x+3-2(x-1)9xln39x+32
D. y'=39x-3-2(x-1)9xln39x+32

BTV 4: CHo hàm số y=ln1x+1y=ln1x-1 Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. xy'+1=-ey
B. xy'-1=ey
C. xy'-1=-ey
D. xy'+1=ey

BTV 5: Tính đạo hàm của hàm số y=6-x:
A. y'=-16xln6y'=16xln6
B. y'=6-xln6
C. y'=-6xln6
D. y'=16xln6

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap