Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 của thầy Mẫn trường Lê Hồng Phong - Nam định - lần 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử của thầy Mẫn trường Lê Hồng Phong - Nam Định

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 lần 1

KHÓA GIẢI ĐỀ THẦY MẪN - LÊ HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH

Đề gồm có 7 trang 

Câu 1. Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d(a≠0) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây về dấu của a, b, c, d là đúng nhất ?

A a, d > 0.    

B a > 0, c > 0 > b.

C a, b, c, d > 0.

D a, d > 0, c < 0

Câu 2. Đồ thị hàm số y = 3x-1x2-7x+6 có số đường tiệm cận là ?

A 1.

B 2.

C 3.

D 0.

Câu 3. Hàm số y = ln(x + 2) + 3x+2 đồng biến trên khoảng nào ?

A (−∞; 1).

B (1; +∞).

C 12; 1

D -12; + .

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap