Tuyển tập 200 bài lượng giác có lời giải  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 200 bài lượng giác có lời giải là tài liệu đề cập tới chuyên đề lượng giác gồm các vấn đề như: giải Phương trình lượng, giải hệ phương trình lượng giác... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 85 trang của tài liệu, Mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Bài 1: Giải phương trình: sin2x+sin2x+2cos2x=2 

Bài 2: Giải phương trình: cos2x+3sinx-2=0

Bài 3: Giải phương trình: √3sinx+cosx=√2

Bài 4: Giải phương trình: √3sinx-cosx=√2

Bài 5: Giải phương trình: 2sin2x+3sinxcosx-5cos2x=0

Bài 6: Giải phương trình: 3(sin5x-cosx)=4(sinx+cos5x)

Bài 7: Giải phương trình: 3sin3x-3cos9x=1+4sin33x

Bài 8: Giải phương trình: tanx-sin2x-cos2x+2(2cosx-1/cosx)=0

Bài 9: Giải phương trình: 8sinx=√3 / cosx + 1/sinx

Bài 10: Giải phương trình: 9sinx+6cosx-3sin2x+cos2x=8

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap