Tuyển tập 20 năm đề thi Olimpic 30 tháng 04 môn toán lớp 11 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tuyển tập 20 năm đề thi Olimpic 30 tháng 04 môn toán lớp 11 có đáp án. Tài liệu gồm 3 phần: Các đề thi chính thức từ năm 1998 đến năm 2013, Các đề thì đề nghị theo chuyên đề, Các đề thi đề nghị theo từng trường. Tài liệu gồm 302 trang, mời các bạn tải về nhé.

Bài 1: (4 điểm)
Giải hệ phương trình
x+3y2-2y=036(xx+3y3)-27(4y2-y)+(23-9)x-1=0
Bài 2: (4 điểm)
Cho dãy số
(xn):x1=1xn=-14xn-1-515xn-1+18(n2)
a. Tính
x2013
b. Tính lim xn
Bài 3: (3 điểm)
Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3; BC = 5; CA = 7. Một đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC, cắt cạnh AB, AC theo thứ tự tại M và N. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P =BM CN/AM AN

Bài 6: (3 điểm)
Có hai đống đá, một đống có n hòn và đống kia có k hòn. Cứ mỗi phút một máy tự động lại chọn một đống có số hòn đá là chẵn và chuyển một nửa số hòn đá của đống đá được chọn sang đống kia (Nếu cả hai đống đều có số hòn đá là chẵn thì máy sẽ chọn ngẫu nhiên một đống). Nếu trong hai đống số hòn đá đều là lẻ thì máy sẽ ngừng làm việc. Hỏi tồn tại bao nhiêu cặp sắp thứ tự (n, k), với n và k là các số nguyên dương không vượt quá 2013, để máy tự động sau một khoảng thời gian hữu hạn sẽ dừng.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap