Tuyển tập 16 đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán lớp 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu Tuyển tập 16 đề ôn thi học kỳ 2 môn Toán lớp 11 gồm 16 đề ôn thi. Đề thi có số lượng bài tập vừa đủ để học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải Toán đề chuẩn bị cho kỳ thi. Học sinh và giáo viên Toán THPT có thể tải tài liệu về tham khảo.

Đề 1

I .Phần chung cho cả hai ban

Bài 1. Tìm các giới hạn

Bài 2.
1. Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó.
fx = (x2 - 5x + 6)/(x-3) khi x>3 và fx = 2x+1 khi xbé hơn hoặc bằng 3
2. Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất hai nghiệm : 2x3 - 5x2 +x +1 = 0 .

Bài 3 .
1. Tìm đạo hàm của các hàm số sau :
a. Hàm vô tỉ x nhân căn bậc 2 của x2+1.
b. hàm phấn thức 3/(2x+5)^2.
2 . Cho hàm số y=(x-1)/(x+1)
a. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = - 2.
b . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với d : y =(x-2)/2

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy , SA = a nhân với căn bậc 2 của 2
1.Chứng minh rằng các mặt bên hình chóp là những tam giác vuông.
2. CMR (SAC) vuông góc (SBD).
3. Tính góc giữa SC và mp ( SAB ) .
4. Tính góc giữa hai mặt phẳng ( SBD ) và ( ABCD ) .

II . Phần tự chọn.
1 . Theo chương trình chuẩn .
Bài 5a . Tính giới hạn của hàmphân thức  bậc 3 trên bậc 2

Bài 6a . Cho y=(1/3)x3-2x2-6x-8 . Giải bất phương trình y'<0

2. Theo chương trình nâng cao .
Bài 5b . Tính giới hạn hsmf phân thức bậc nhất trên bậc 2

Bài 6b. Cho y=(x2-3x+3)/(x+1) . Giải bất phương trình  y'>0

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap