13 bài tập phương trình lượng giác có lời giải chi tiết  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 13 bài tập phương trình lượng giác có lời giải chi tiết. Áp dụng các công thức lượng giác để giải phương trình. Tài liệu gồm 5 trang, mời các bạn tham khảo.

Bài 1. Giải phương trình cos22x+2(sinx+cosx)3-3sin2x-3=0

Bài 2. Giải phương trình cos3x-sin3x=-1

Bài 3. Tìm các nghiệm của phương trình sinxcos4x-sin22x=3sin2(π/4-x/2)-7/2 thỏa mãn điều kiện |x-1|<3

Bài 4. Giải phương trình sin(x/2)sinx-cos(x/2)sin2x+1=2cos2(π/4-x/2)

Bài 5. Giải phương trình 4(sin4x+cos4x)+√3sin4x=2

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap