Sử dụng máy tính casio FX - 570VN Plus trong chương trình Toán lớp 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Sử dụng máy tính casio FX - 570VN Plus trong chương trình Toán lớp 11 là tài liệu giúp các bạn sử dụng tốt máy tính trong việc việc tính toán các bài toán lớp 11. Các vấn đề như: Phương trình lượng giác, dãy số... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 42 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

2.1 Phương trình lượng giác
1. Phương trình kuwownjg giác cơ bản
Phương trình sinx=a
Ví dụ 1: giải phương trình sin(2x-π10)=32

2. Phương trình asinx+bcosx=c
Ví dụ 2: Giải phương trình 3cosx+sinx=-2

Ví dụ 3: TÌm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình
2cos7x-3sin7x=3 (2011o<x<2050o)

3. phương trình đưa về phương trình lượng giác cơ bản
Ví dụ 4: Giải phương trình
1sinx+1sinx-3π2=4sin7π4-x

Ví dụ 5: tìm nghiệm đo băn độ của phương trình
23cos2x+6cosxsinx=3+3

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap