Lượng giác - Một số chuyên đề và ứng dụng  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là tài liệu Lượng giác - Một số chuyên đề và ứng dụng. Gồm các vấn đề: Sơ lược lịch sử, biến đổi lượng giác, hệ thức lượng trong tam giác. Kèm theo bài tập vận dụng, mời các bạn tham khảo nhé.

Bài 1: Chứng minh các đẳng thức sau: 

a. cota - tana = 2cot2a

b. sin2a (tans_cota)

Bài 2: Chứng minh đẳng thức sau: 

a. tan3x+tan2x+tanx+1=(sinx+cosx)/cos3x

b. (1+cotx)/(1-cotx)=(tanx+1)/(tanx-1)

c. (6+2cos4x)/(1-cos4x)=cot2x+tan2x

d. (tanx-sinx)/sin2x=1/(cosx(1+cosx))

Bài 3: Chứng minh:

a. 5+3cos4x = 8(sin6x+cos6x) 

b. sin2x tanx = 1-cos2x

Suy ra giá trị 

A = tan2(π/12)+tan2(3π/12)+tan2(5π/12)

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap