Gần 20 bài tập giải tích chương 1 lớp 11 về giải phương trình lượng giác từ cơ bản đến nâng cao - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gần 20 bài tập giải tích chương 1 lớp 11 về giải phương trình lượng giác từ cơ bản đến nâng cao là tài liệu có gần 10 bài về phương trình cơ bản và 10 bài về phương trình nâng cao nằm trong 3 trang, mời các bạn tham khảo.

Bài 2: Tìm nghiệm thuộc khoảng (0; 2π) của phương trình:

Bài 3: Tìm x nghiệm đúng của phương trình:
cos3x – 4cos2x + 3cosx – 4= 0

Bài 4: Xác định m để phương trình 2(sin4x + cos4x) + cos4x + 2sin2x + m = 0
có ít nhất 1 nghiệm thuộc đoạn [0;π/2]

Bài 5: Cho phương trình:

1. Giải phương trình (1) khi a = 1/3
2. Tìm a để phương trình (1) có nghiệm.

Bài 6: Tìm x∈[0;3π/2] thỏa mãn phương trình:

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap