Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Quảng Ngãi  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Quảng Ngãi. Kiến thức của đề thi gồm: Tìm hạng số tổng quát của dãy số, Bài toán tam giác, đa thức hệ số thực, phép chia hết, đường tròn ngoại tiếp tam giác. Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Câu 1 (4 điểm)
Tìm số hạng tổng quát của dãy số (un) biết điều kiện cho trước
Câu 2 (4 điểm)
Cho tam giác ABC thay đổi nhưng luôn là tam giác nhọn có tổng các bình phương các độ dài các cạnh là không đổi. Gọi AD là đường phân giác trong, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên AB, AC, K là giao điểm của BF, CE, H là giao điểm của AK và đường cao kẻ từ B của tam giác ABC. Tìm giá trị lớn nhất của tổng AH + BH + CH khi tam giác ABC thay đổi.
Câu 3 (4 điểm)
Cho đa thức hệ số thực có năm nghiệm thực phân biệt và Tìm giá trị nhỏ nhất của S Chỉ ra ít nhất một đa thức P(x) lúc đó.
Câu 4 (4 điểm)
Có hay không số nguyên lẻ n lớn hơn 1 sao cho chia hết cho n?
Câu 5 (4 điểm)
Trên đường tròn ngoại tiếp đa giác lồi 2n đỉnh (n lẻ, lớn hơn 2), ta đặt tại đỉnh thứ i số . Một phép biến đổi là thay hai số tại hai đỉnh tùy ý bởi hai số mới : số mới tăng 1 đơn vị so với số cũ nếu số cũ âm và giảm 1 đơn vị so với số cũ nếu số cũ không âm.
Sau một số phép biến đổi như vậy ta có thể thu được tất cả các số tại 2n đỉnh của đa giác là các số bằng nhau không?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap