Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Quảng Nam  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Quảng Nam. Đề thì gồm có 5 câu hỏi. Kiến thức của đề thi như: Bài toán bộ số, dãy số, bài toán về hàm, hình thang, bài toán chứng minh. Mời các bạn tải đề thi về tham khảo miễn phí nhé.

Bài 1:(4 điểm) Ban đầu ta có bộ số (a b, c, d) trong đó là các số nguyên đôi một khác nhau. Thực hiện thuật toán sau: nếu có bộ số M=(z,y,z,t) với x,y,z,tnguyên thì được phép thay thế bởi bộ số T(M)=((x+y)/2,(y+z)/2,(z+t)/2,(t+x)/2). Chứng minh rằng việc thực hiện thuật toán trên sẽ dừng lại sau hữu hạn bước.

Bài 2:(4 điểm) Cho dãy số (bn) được xác định bởi: u1=12un+1=12un+un2+14n
Chứng minh dãy số hội tụ và tìm lim unx.

Bài 3: (4 điểm) Tìm các hàm.
.
Bài 4: (4 điểm) Cho hình thang với hai cạnh song song . Hai điểm và nằm trên các đoạn thẳng và theo thứ tự thỏa mãn . Giả sử rằng có các điểm và nằm trên đoạn thỏa mãn và . Chứng minh rằng các điểm cùng thuộc một đường tròn.

Bài 5:(4 điểm) Cho x.y.z111+x+11+y+11+z=1
Chứng minh rằng: 8xy-1+1yz-1+1zx-12 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap