Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Ninh Bình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Ninh Bình. Kiến thức được đề cập trong đề thi như: tìm giá trị của tham số để dãy có giới hạn hữu hạn, đường tròn, đa thức... Đề thi có 5 câu trong 1 trang giấy, mời các bạn tải đề thi về tham khảo.

Câu 1 (4,0 điểm)
Tìm các giá trị thực của tham số m để dãy số (xn): x1=2016xn+1=m1+xn2nN*có giới hạn hữu hạn.

 Câu 2 (4,0 điểm)
Cho đường tròn (w) tâm O đường kính AB, điểm M trên tia đối của tia AB. Đường thẳng d qua M cắt đường tròn (w) tại C, D. Hai tiếp tuyến của (w) tại C, D cắt nhau tại N, kẻ NI vuông góc với A, B tại I. Chứng minh rằng: .

Câu 3 (4,0 điểm)
Cho số nguyên dương n và đa thức P(x) = 1+x+x2+...+x2n. Chứng minh rằng: P(x)+y'P(x)+y2P''(x)+...+y2nP(2n)(x)>0

Câu 4 (4,0 điểm)
Tìm số nguyên dương a lẻ sao cho với mọi số nguyên dương k lớn hơn 2 luôn tồn tại số nguyên x thỏa mãn .

Câu 5 (4,0 điểm)
Cho số n tự nhiên lớn hơn 2. Ta đánh số mỗi cạnh, đường chéo của n- giác bởi một số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng  r (nguyên dương) sao cho:

i) Mọi số nguyên dương từ 1 đến r đều được đánh số.
ii) Với mỗi tam giác đều có 2 cạnh được đánh số bởi cùng 1 số và cạnh còn lại đánh bởi số nhỏ hơn.
a) Xác định số nguyên dương r lớn nhất mà điều đó có thể thực hiện được.
b) Khi r lớn nhất, có bao nhiêu cách đánh số thỏa mãn.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap