Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương. Đề thi có 5 câu, Câu 1: Dãy số, câu 2: Tứ giác lồi, câu 3: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức, câu 4: Giải phương trình, câu 5: hàm. Các bạn tải đề thi về tham khảo.

Bài 1
Cho dãy số thực un được xác định bởi điều kiện cho trước.
Chứng minh: un là số nguyên với mọi n nguyên dương

Bài 2
Tứ giác lồi ABCD diện tích S và không có hai cạnh nào song song.Lấy điểm P1 nằm trên đường thẳng CD sao cho P1 và C nằm cùng phía so với đường thẳng AB và diện tích tam giác ABO1 bằng 1/2 diện tích S.Tương tự cũng có các điểm P2,P3,P4 lần lượt nằm trên các đường thẳng BC,AB và DA.Chứng minh P1, P2,P3,P4 thẳng hàng.

Bài 3
Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện cho trước.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biếu thức A. 

Bài 4
Giải phương trình sau trên tập hợp số tự nhiên.

Bài 5
Gọi f(n) là số cách chọn các dấu cộng,trừ đặt giữa biểu thức  En cho trước, sao cho En = 0. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap