Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình. Đề thi có 5 câu, câu 1: dãy số, câu 2: đường tròn, câu 3: bất đẳng thức, câu 4: đa thức, câu 5: hoán vị. Các bạn tải đề thi về miễn phí.

Bài 1. (4 Điểm) Cho dãy số un xác định bởi 2 điều kiện cho trước. 
a. Chứng minh rằng tồn tại vô số giá trị nguyên dương của n để un > 1.
b. Chứng minh rằng un có giới hạn hữu hạn, tìm giới hạn đó.
Bài 2. (4 Điểm) Cho đường tròn tâm O và dây AB thuộc đường tròn, w là đường tròn tâm I tiếp xúc trong với đường tròn và tiếp xúc với dây AB. Gọi M là điểm chính giữa của cung AB tiếp xúc với , N đối xứng với M qua O, các tiếp tuyến kẻ từ N đến là NC và ND (C, D là các tiếp điểm). Giao điểm của AC và BD là X, AD và BC là Y. Chứng minh rằng X, Y, I, M thẳng hàng.
Bài 3. (4 Điểm) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c+1=4abc. Chứng minh bất đẳng thức.    
Bài 4. (4 Điểm) Cho đa thức bậc 3 P(x). Chứng minh rằng với mỗi x thuộc Z tồn tại số tự nhiên n sao cho ta luôn có điều kiện cho.
Bài 5. (4 Điểm) Với mỗi hoán vị p của các chữ số 1, 2, …, 9, kí hiệu s(p) là tổng của ba số có 3 chữ số Trong các s(p) có hàng đơn vị bằng 0, gọi là giá trị nhỏ nhất của nó và là số các hoán vị thỏa mãn s(p) =m. Tính |m-n|. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap