Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hải Phòng  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hải Phòng. Đề thi có 5 câu, câu 1: Dãy số và sự hội tụ, câu 2: tìm đa thức, Tam giác nhọn, câu 4: số nguyên dương, câu 5: hoán vị. Các bạn tham khảo ngay nhé.

Bài 1 (4 điểm) Cho dãy số cho trước. Chứng minh dãy hội tụ và tính giới hạn.

Bài 2 (4 điểm) Tìm tất cả các đa thức hệ số thực P(n) thỏa mãn P(0)=-3.2016 và đẳng thức cho trước

Bài 3 (4 điểm). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) và có AC > BC. Giả sử H là trực tâm tam giác ABC, đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC cắt AB tại điểm thứ hai là E ( E khác B). Đường thẳng đi qua D, vuông góc với DO cắt BC tại F và cắt đường tròn (O) tại hai điểm I, J.

a) Chứng minh tứ giác IHJE là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh H, E, F thẳng hàng.

Bài 4: (4 điểm): Tìm các số nguyên dương a, b, n sao cho biểu thức cho trước là một số nguyên tố.

Bài 5: (4 điểm): Cho n là một số nguyên dương và giả sử (a1; a2; ...; an) là một hoán vị của tập hợp A = {1;2;3;...;2016}. Hỏi có bao nhiêu hoán vị thỏa mãn điều kiện cho trước.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap