Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Điện Biên  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là đề thi đề xuất của trường THPT chuyên Điện Biên kì thi hsg các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn toán 11 năm 2016. Kì thi vừa diễn ra vào tháng 4/2016 tại trường Chuyên Thái Nguyên. Đề gồm 5 câu, kèm theo đáp án, mời các bạn tải về để tham khảo miễn phí.

Câu 1. (5,0 điểm) Cho số thực a khác 2. Xét dãy số (x(n))  xác định bởi x(1)=a; x(n+1)=((xn)^2-3)/(2*xn-4). Tùy theo giá trị của a hãy tính giới hạn của dãy số đó.

Câu 2. ( 5,0 điểm) Cho hàm số sao cho với mọi số tự nhiên m, n ta có các tính chất sau:
i) f(0;m)=m+1
ii) f(n+1;0)=f(n;1)
iii) f(n+1;m+1)=f(n;f(n+1;m))
Tính f(3;2016)

Câu 3. ( 5,0 điểm) Cho tứ giác ABCD không phải là hình thang, có hai đường chéo AC, BD vuông góc với nhau tại điểm H và nội tiếp đường tròn (O) tâm O. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh DA, AB, BC, CD và gọi I, J, K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng:
1) Tám điểm M, N, P, Q, I, J, K, L nằm trên một đường tròn.
2) Ba đường thẳng IK, JL, OH đồng quy tại một điểm.

Câu 4. ( 5,0 điểm) Cho tập hợp  X. Tìm số k nguyên dương nhỏ nhất sao cho với mọi tập con gồm k phần tử của tập hợp X đều chứa ít nhất 5 số nguyên liên tiếp.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap