Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bảo Lộc Lâm Đồng  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Toán lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bảo Lộc Lâm Đồng là đề thi kèm theo đáp án, gồm 6 câu. Kiến thức của đề thi gồm: Giải hệ phương trình, giới hạn của một dãy số, tứ giác, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức, tập hợp. Mời các bạn tải đề về tham khảo nhé.

Câu hỏi 1: ( 4.0 điểm) Giải hệ phương trình sau

y4x3+3x+5x2-y2=x2y2+4x2+8 (1)2x3+y2-2x2+y-x+23=2y-3x+1 (2)

Câu hỏi 2: ( 4.0 điểm)
Cho dãy số thực (un) thỏa mãn u1,u2(0;1)xn+1=15xn3+45xn3
Chứng minh rằng dãy (un) có giới hạn hữu hạn, tìm giới hạn đó.

Câu hỏi 3: ( 3 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tiếp có các cặp cạnh đối không song song. Các đường thẳng AB và CD cắt nhau tại điểm E và các đường chéo AC và BD cắt nhau tại F. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác AFD và BFC cắt nhau tại điểm thứ hai K. Chứng minh rằng hai đường thẳng EK và FK vuông góc.

Câu hỏi 4: ( 3 điểm) Tìm tất cả các hàm số thỏa mãn:
xf(xy)+xyf(x)f(x2)f(y)+x2y,x,yR

Câu hỏi 5: (3 điểm) Tìm giá trị lớn nhất của  P=a2+b2, trong đó a, b là các số nguyên thoả mãn 1a;b2014  và  .b2-ab-a22=1

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap